021 45604
تور استانبول 6 شب و 7 روز

تور استانبول 6 شب و 7 روز

هتل Reydel Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 18,420,000 تومان
یک تخته 22,850,000 تومان
کودک با تخت 17,540,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Bali Star istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 19,310,000 تومان
یک تخته 24,620,000 تومان
کودک با تخت 17,540,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Oriella Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 20,020,000 تومان
یک تخته 26,040,000 تومان
کودک با تخت 18,250,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Atro Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 20,200,000 تومان
یک تخته 26,390,000 تومان
کودک با تخت 17,540,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Monopol Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 20,370,000 تومان
یک تخته 26,740,000 تومان
کودک با تخت 17,540,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل New City Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 20,730,000 تومان
یک تخته 27,450,000 تومان
کودک با تخت 17,540,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Cumbali Plaza Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 21,080,000 تومان
یک تخته 28,160,000 تومان
کودک با تخت 17,540,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Dora Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 22,850,000 تومان
یک تخته 31,700,000 تومان
کودک با تخت 17,540,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Pera Center Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 22,850,000 تومان
یک تخته 31,700,000 تومان
کودک با تخت 17,540,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Euro Plaza Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 23,740,000 تومان
یک تخته 33,470,000 تومان
کودک با تخت 21,080,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Grand Star Bosphorus Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 23,910,000 تومان
یک تخته 33,820,000 تومان
کودک با تخت 19,310,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل City Center Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 24,720,000 تومان
یک تخته 35,450,000 تومان
کودک با تخت 17,900,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Grand Halic Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 26,390,000 تومان
یک تخته 38,780,000 تومان
کودک با تخت 17,540,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Cartoon Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 26,390,000 تومان
یک تخته 38,780,000 تومان
کودک با تخت 17,540,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Nova Plaza Crystal Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 29,020,000 تومان
یک تخته 44,030,000 تومان
کودک با تخت 23,750,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Dora Pera Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 29,280,000 تومان
یک تخته 44,650,000 تومان
کودک با تخت 19,770,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Sheraton City Center Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 34,480,000 تومان
یک تخته 54,950,000 تومان
کودک با تخت 20,240,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Taksim Square Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 34,710,000 تومان
یک تخته 55,420,000 تومان
کودک با تخت 19,310,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

هتل Grand Cevahir Istanbul

خدمات: BB با صبحانه
موقعیت:
ستاره های هتل
رزرو: ۰۲۱45604
دو تخته 35,420,000 تومان
یک تخته 53,290,000 تومان
کودک با تخت 19,310,000 تومان
کودک بدون تخت 14,000,000 تومان

اطلاعات مسیر سفر

مدارک و خدمات

توضیحـــات
  • تور استانبول 6شب و هفت روز​
مــــدارک
خدمـــات

تورهای پیشنهادی

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده است

جستجو
منوی سایت